LSA bewoners bezoekt Copernikkel

  • Donderdag 29 juni 2023

LSA zomertour op bezoek bij Copernikkel  

Initiatieven stimuleren elkaar

 

Tekst & foto; Olaf Smit

 

Op 29 juni ontving Copernikkel bezoek van LSA bewoners. LSA staat voor Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners en zet zich in voor bewonersinitiatieven in wijken en buurten zoals Copernikkel.

 

Ontvangst en uitleg bij de NaaiMeetUp

 

Het is bij LSA inmiddels traditie om in de zomermaanden op bezoek te gaan bij de leden. Er wordt dan bijgepraat, naar elkaar geluisterd, geïnformeerd hoe het gaat en inspiratie opgedaan. Het gezelschap dat Copernikkel bezocht bestond uit beleidsmedewerkers én deelnemers van andere initiatieven. Eerst werd de NaaiMeetUp bezocht waar uitleg werd gegeven over de manier van werken en wie de NMU zoal bezoeken.

 

Het gezelschap bij Copernikkel

 

Daarna verplaatste het gezelschap zich naar Copernikkel zelf waar heerlijk eigen gemaakt appelgebak werd geserveerd. Ook hier werd stil gestaan bij de betekenis van Copernikkel voor de wijk en hoe de verschillende initiatieven bijdragen aan een grotere leefbaarheid en saamhorigheid tussen de bewoners in Boschveld. Onze bezoekers gaven op hun beurt uitleg over de initiatieven die zij vertegenwoordigen. Er werden goede ideeën en meningen uitgewisseld. Een leerzame middag voor allemaal.Copernikkel

Teksten: Wim van Deurzen
Fotografie: Olaf Smit
Huisstijl: Amelieke van de Lavoir
Webdesign: Joanda van Geffen

Contact opnemen

Copernikkel
Copernicuslaan 308
5223 ER ’s-Hertogenbosch

 06 25 21 53 40
 info@copernikkel.nl