DE COÖPERATIE COPERNIKKEL

 

 

 

 

BIJ COPERNIKKEL IS VAN ALLES TE DOEN

Copernikkel heeft allerlei buurtinitiatieven in huis. BoschveldWereldkeuken, Klussendienst, Fietswerkplaats, De Vrije PC, Boschveldtuin, NaaiMeet-up, Buurtman Buurtvrouw, Reparatiestraat, Taallessen, Boschveldband en Maakplaats073 zijn daar sprekende voorbeelden van. Sommigen bestaan kort, anderen al meer dan tien jaar. Het zijn initiatieven waar bewoners elkaar sterker maken en van elkaar leren. De één betekent wat voor de ander. En andersom.

 

Copernikkel is een ontmoetingsplaats. Om even binnen te lopen, iets te vragen of even te buurten. Gastvrouwen wijzen de weg. De ruimte is ook prima geschikt voor vergaderingen van buurtgroepen. Bewust Wonen Werken Boschveld is daar een voorbeeld van. De toekomstige bewoners zijn bezig met een ecologisch nieuwbouwproject van ongeveer 25 woningen in Boschveld.

 


SPRINGPLANK NAAR WERK

Waar dat mogelijk is, gaat het bij de verschillende bewonersactiviteiten ook om geld verdienen. Het zou mooi zijn als bewoners van Boschveld met hun activiteit een inkomen of een gedeelte daarvan bij elkaar kunnen werken. Of dat zij een aanvulling op hun uitkering krijgen in de vorm van een vrijwilligersvergoeding. Of wie weet is hun activiteit een springplank naar een betaalde baan.

 

 

KUNST GEEFT KLEUR

De werkwinkel is ook de plek waar Boschveldse kunstenaars hun kunstwerken laten zien. De schilderijen van Lonneke van Kerkhove, Ben Acket, Eva de Jong, Fieke Terstegge, Ben van der Kallen en de foto’s van Peter van de Griendt zijn daar voorbeelden van.

Ook de "Tas met een boodschap" van Ellen Willink en de bekroonde tassen van de NaaiMeet-up zijn een bezoekje meer dan waard. En wat te denken van een handtas helemaal gemaakt van theezakjes, mooie sjaals of een rek met fraaie kunstkaarten?

Copernikkel heeft ook kunstprojecten in huis waar bewoners, theatermakers, muzikanten en anderen samen de kar trekken. De succesvolle tweedaagse muziek- en theater­voorstelling 'Held van Boschveld' (2016) en 'Familie Boschveld' (2018) spreekt voor zich.

 

COÖPERATIE ZIT ALS GEGOTEN

Copernikkel is een coöperatie, ook wel een coöperatieve vereniging genoemd. Het is een organisatievorm die goed past bij de Boschveldse werkwinkel, de wijk en haar bewonersgroepen. De leden zijn de baas. Bewoners zijn en maken de coöperatie. Je werkt samen om meer te bereiken. Je ondersteunt en versterkt elkaar waar dat nodig is. Copernikkel kijkt meteen naar werkzaamheden die bewonersinitiatieven gezamenlijk kunnen aanpakken. Administratie en PR zijn daar voorbeelden van.

Een coöperatie is soepel, open en doorzichtig. En eenvoudig om aan mee te doen. Het is een rechtspersoon waarvoor de leden niet persoonlijk aansprakelijk zijn. Anders gezegd: een vriendelijke en sociale manier om je te organiseren. De betrokkenheid van bewoners is bij geen enkele andere organisatievorm zo groot. Een vooruitstrevende, duurzame en maatschappelijk verantwoorde coöperatie zit Copernikkel als gegoten.

 

DE BOSCHVELD-MANIER

Zoals alle bewonersinitiatieven die bij Copernikkel een thuis vinden, heeft de werkwinkel een aanpak die past bij de wijk: de Boschveld-manier. Die gaat uit van:

  • gelijkwaardigheid, vertrouwen en respect
  • zelf aanpakken en zelf verantwoor­delijkheid nemen
  • niet alleen meedoen, maar samen de "tent" draaien

Zo’n aanpak heeft draagkracht en toekomst, omdat die het fundament van bewoners zelf is. Elkaar ontmoeten en leren kennen is de rode draad. Jij bent er voor een ander en de ander is er voor jou. Boschveld groeit en bloeit op een geleidelijke en natuurlijke manier. Met oog voor ieders talent, stap voor stap en in eigen tempo.

 

EEN WARM HART VOOR COPERNIKKEL

Organisaties, instellingen, bedrijven en personen die Copernikkel een warm hart toedragen, kunnen dat eenvoudig in de praktijk brengen. Bijvoorbeeld door een financiële gift, maar evengoed door een bijdrage in de vorm van kennis, ruimte en diensten. Van het financieren van een activiteit, een gratis cursus tot het ter beschikking stellen van een geschikte locatie. Dan doet u mee en bent u Sociaal Aandeelhouder van Copernikkel.

Een aantal landelijke en plaatselijke organisaties en bedrijven zijn al van de partij. Oranje Fonds, Stichting Doen, Cordaid ('Baas in eigen wijk', 'Samen werken aan de toekomst') Zayaz, BrabantWonen, Gemeente ’s-Hertogenbosch, Sociaal Fonds Den Bosch en Stichting Dynamis zijn daar goede voorbeelden van.

Copernikkel heeft ook kleinere sponsors. Dan gaat het om een pak koffie, een boom­snoei­cursus voor de Boschveldtuin, een gedoneerde computer of gratis fietsen voor de Fietswerkplaats. Van klein tot groot en alles daar­tussenin.

Naast actieve bewoners en vrijwilligers dragen Sociaal Aandeelhouders en sponsors een steentje bij aan een bloeiende en groeiende Copernikkel. Ieder op geheel eigen wijze en allemaal erg waardevol.

 

SOCIAAL AANDEELHOUDERS VAN COPERNIKKEL

Oranje Fonds - Vrienden van CopernikkelBrabantWonen - Vrienden van CopernikkelCordaid - Vrienden van CopernikkelGemeente 's-Hertogenbosch - Vrienden van CopernikkelStichting Doen - Vrienden van CopernikkelDynamis - Vrienden van CopernikkelZayaz - Vrienden van Copernikkel

Copernikkel

Teksten: Wim van Deurzen
Fotografie: Olaf Smit
Huisstijl: Amelieke van de Lavoir
Webdesign: Joanda van Geffen

Contact opnemen

Copernikkel
Copernicuslaan 308
5223 ER ’s-Hertogenbosch

 06 25 21 53 40
 info@copernikkel.nl