DE COÖPERATIE COPERNIKKEL

 

 

 

 

De jaarverslagen van 2019

 

 Download Jaarverslag 2019 Stichting Copernikkel & Financieel Jaarverslag

 Download Jaarverslag 2019 Coöperatie Copernikkel & folder

 

 

Copernikkel fungeert als een paraplu waar allerlei bewonersinitiatieven en -groepen een thuis vinden. Daarbij hoort een werkwijze waarbij iedereen meetelt. Vanzelfsprekendheid op basis van gelijkwaardigheid. Iedereen is waardevol en heeft al dan niet ontdekte kwaliteiten in huis. Ontmoeting en zorg voor elkaar staan centraal.


Het afgelopen jaar heeft Copernikkel te kampen gehad met het plotseling overlijden van onze tekstschrijver en vriend Wim van Deurzen en het wegvallen vanwege ziekte van een andere collega. Ondanks de kleine bezetting van betaalde krachten heeft Copernikkel zich goed overeind gehouden met behulp van de bewoners en zijn zelfs sommige initiatieven nog verder ontwikkeld (bijv. afhaalmaaltijden van de BoschveldWereldkeuken).


Het concept "samenredzaam" heeft zich afgelopen jaar bewezen. Ook trots dat zowel het bestuur van Copernikkel, de gemeente ´s-Hertogenbosch, BrabantWonen en Zayaz de coöperatie Copernikkel het vertrouwen hebben gegeven om door te ontwikkelen. “Copernikkel Werkt” heeft een professionaliseringsslag gemaakt.


Uitgangspunt is de leefwereld van de bewoners en niet de systeemwereld. Op deze laagdrempelige manier worden bewoners bereikt die door professionele instellingen niet of nauwelijks worden gezien. De initiatieven bevorderen de sociale cohesie.


Men heeft het niet meer over zelfredzaam maar samenredzaam. De bewoners hebben het gevoel van eigenaarschap bij Copernikkel en dragen dit ook uit. “Wij doen het zelf!” De impact is groot: participatie, sociale cohesie, armoedebestrijding, sociale veiligheid en het bestrijden van eenzaamheid.

Maatwerk, aansluiten bij de wensen van mensen. Dat blijkt in Boschveld goed te werken.


Jan Buitink,
Voorzitter Stichting Copernikkel

 

Copernikkel

Teksten: Wim van Deurzen
Fotografie: Olaf Smit
Huisstijl: Amelieke van de Lavoir
Webdesign: Joanda van Geffen

Contact opnemen

Copernikkel
Copernicuslaan 308
5223 ER ’s-Hertogenbosch

 06 25 21 53 40
 info@copernikkel.nl