ANBI STATUS COPERNIKKEL

 

ANBI status

Stichting Copernikkel (voorheen Stichting Dienstenbedrijf 's-Hertogenbosch West) is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en is verplicht onderstaande gegevens te publiceren:

 

Missie

"Hoe kunnen wij, bewoners van Boschveld/Deuteren, beter voor elkaar zorgen met minder middelen en op verschillende manieren.
De inclusieve samenleving op wijkniveau."

 

KVK-nummer: 61286915
RSIN Fiscaal nummer: 854284606
Adres: Copernicuslaan 308, 5223 ER ‘s-Hertogenbosch, info@copernikkel.nl, 06-25215340

 

Bestuur
Jan Buitink (voorzitter)
Thoby de Ruiter (secretaris)
Penningmeester (vacant)
Nur Özkanli-Kasikci (bestuurslid)
Lucas Kastelijn (bestuurslid)

 

Beloningsstructuur
Onze bestuursleden werken op vrijwillige basis voor onze stichting. Het zijn onbezoldigde functies.

Bij Copernikkel werken ZZP'ers en vrijwilligers. Bij laatstgenoemden wordt gewerkt met vrijwilligersvergoedingen.


Jaarverslag Copernikkel 2018

Jaarrekening 2018

Beleidsplan Copernikkel 2020 - 2021